Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Hai bàn tay em - Bùi Thị Ngọc Dung

Hai bàn tay em

Hai bàn tay em               

Như hoa đầu cành

Hoa hồng hồng nụ

Cánh tròn ngón xinh.

Đêm em nằm ngủ

Hai hoa ngủ cùng

Hoa thì bên má

Hoa ấp cạnh lòng.

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài.

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

Giờ em ngồi học

Bàn tay siêng năng

Nở hoa trên giấy

Từng hàng giăng giăng.

ppt 28 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Hai bàn tay em - Bùi Thị Ngọc Dung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tap_doc_khoi_3_hai_ban_tay_em_bui_thi_ngoc_dung.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tập đọc Khối 3 - Hai bàn tay em - Bùi Thị Ngọc Dung

 1. iểu học hồ tùn ng t g m ờ ậu Tr CHUYÊN Đề Tập đọc LớP 3a4 giáO viên: Bùi Thị Ngọc dung năm học 2013 - 2014
 2. Tập đọc Hai bàn tay em Huy Cận
 3. Hai bàn tay em 1. Luyện đọc : - Từ : nụ, nằm ngủ, cạnh lòng, siêng năng
 4. Hai bàn tay em Tay em đánh răng Hai bàn tay em Răng trắng hoa nhài. Nh hoa đầu cành Tay em chải tóc Hoa hồng hồng nụ Tóc ngời ánh mai. Cánh tròn ngón xinh. Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Đêm em nằm ngủ Nở hoa trên giấy Hai hoa ngủ cùng Từng hàng giăng giăng. Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng.
 5. giăng giăng: dàn ra theo hàng ngang
 6. Hai bàn tay em Tay em đánh răng Hai bàn tay em Răng trắng hoa nhài. Nh hoa đầu cành Tay em chải tóc Hoa hồng hồng nụ Tóc ngời ánh mai. Cánh tròn ngón xinh. Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Đêm em nằm ngủ Nở hoa trên giấy Hai hoa ngủ cùng Từng hàng giăng giăng. Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng. Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em. Huy Cận
 7. Khổ thơ 1 Hai bàn tay em Nh hoa đầu cành Hoa hồng hồng nụ Cánh tròn ngón xinh.
 8. Thảo luận nhóm đôi: 2. Hai bàn tay thõn thiết với bộ như thế nào? (Đọc cỏc khổ thơ cũn lại)
 9. Khổ thơ 2 Đêm em nằm ngủ Hai hoa ngủ cùng Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng.
 10. Khổ thơ 3 Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài. Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai. Hoa nhài
 11. Khổ thơ 4 Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Nở hoa trên giấy Từng hàng giăng giăng.
 12. Khổ thơ 5 Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em.
 13. 1 4 3 2 5
 14. - Hai bàn tay rất đẹp, có ích và đáng yêu
 15. Hai bàn tay em Tay em đánh răng Hai bàn tay em Răng trắng hoa nhài. Nh hoa đầu cành Tay em chải tóc Hoa hồng hồng nụ Tóc ngời ánh mai. Cánh tròn ngón xinh. Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Đêm em nằm ngủ Nở hoa trên giấy Hai hoa ngủ cùng Từng hàng giăng giăng. Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng. Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em. Huy Cận
 16. Hai bàn tay em Tay em đánh răng Hai bàn tay em Răng trắng hoa nhài. Nh hoa đầu cành Tay em chải tóc Hoa hồng hồng nụ Tóc ngời ánh mai. Cánh tròn ngón xinh. Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Đêm em nằm ngủ Nở hoa trên giấy Hai hoa ngủ cùng Từng hàng giăng giăng. Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng. Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em. Huy Cận
 17. Hai bàn tay em Tay em đánh răng Hai bàn tay em Răng trắng hoa nhài. Nh hoa đầu cành Tay em chải tóc Hoa hồng hồng nụ Tóc ngời ánh mai. Cánh tròn ngón xinh. Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Đêm em nằm ngủ Nở hoa trên giấy Hai hoa ngủ cùng Từng hàng giăng giăng. Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng. Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em. Huy Cận
 18. Hai bàn tay em Tay Hai Giờ Đêm Có Huy Cận
 19. Cuộc thi Đọc thuộc lòng theo tranh
 20. Bài sau: Ai có lỗi
 21. Xin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ giỏo và cỏc em