Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Cắt, dán chữ E - Trường Tiểu học Minh Khai A

I. Quan sát, nhận xét:

Độ rộng của nét chữ là 1 ô.

Nửa phía trên và nửa phía dưới của chữ E giống nhau.

Nếu gấp đôi chữ E theo chiều ngang thì nửa trên và nửa dưới của chữ trùng khít lên nhau.
ppt 10 trang Thu Yến 16/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Cắt, dán chữ E - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thu_cong_lop_3_cat_dan_chu_e_truong_tieu_hoc_minh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Cắt, dán chữ E - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. I. Quan sát, nhận xét: - Độ rộng của nét chữ là bao nhiêu? - Có nhận xét gì về nửa phía trên và nửa phía dới của chữ E? - Nếu gấp đôi chữ E theo chiều ngang thì em thấy nh thế nào?
  2. I. Quan sát, nhận xét: - Độ rộng của nét chữ là 1 ô. - Nửa phía trên và nửa phía dới của chữ E giống nhau. - Nếu gấp đôi chữ E theo chiều ngang thì nửa trên và nửa dới của chữ trùng khít lên nhau.
  3. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi.
  4. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi. Chấm các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật. 2 ô rỡi Sau đó kẻ chữ E theo các điểm đã đánh dấu. 5 ô 5
  5. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi. Chấm các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật Sau đó kẻ chữ E theo các điểm đã đánh dấu. - Bớc 2: Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ E theo đờng dấu giữa, mặt trái ra ngoài.
  6. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi. - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật - Bớc 2: Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ E theo đờng dấu giữa, mặt trái ra ngoài. Sau đó, cắt theo đờng kẻ nửa chữ E (la ý giữ chặt tay cầm giấy để khỏi bị lệch), bỏ hình chữ nhật màu trắng.
  7. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi. Chấm các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật Sau đó kẻ chữ E theo các điểm đã đánh dấu. - Bớc 2: Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ E theo đờng dấu giữa, mặt trái ra ngoài. Sau đó, cắt theo đờng kẻ nửa chữ E (la ý giữ chặt tay cầm giấy để khỏi bị lệch), bỏ hình chữ nhật màu trắng. Mở ra ta đợc chữ E nh chữ mẫu.
  8. II. Hớng dẫn thực hành: - Bớc 1: Lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô rỡi. - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật Sau đó kẻ chữ E theo các điểm đã đánh dấu. - Bớc 2: Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ E theo đờng dầu giữa, mặt trái ra ngoài. Sau đó, cắt theo đờng kẻ nửa chữ E (la ý giữ chặt tay cầm giấy để khỏi bị lệch), bỏ hình chữ nhật màu trắng. Mở ra ta đợc chữ E nhữ chữ mẫu. - Bớc 3: Dán chữ E nh dán các chữ cái ở các bài trớc (theo đờng chuẩn).
  9. III. Thực hành: - Dựa vào hớng dẫn hãy cắt, dán chữ E vào vở (hoặc giấy).