Bài giảng Toán Khối 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

VD:  Thực hiện phép tính sau rồi nêu tên gọi của từng thành phần trong phép tính đó.

Số hạng

Số hạng

Tổng

Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20
ppt 13 trang Thu Yến 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_khoi_2_so_hang_tong_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. 35 + 24 = 59 Số hạng Số hạng Tổng
 2. 35 Số hạng 35 + 24 + 24 Số hạng 59 Tổng Chú ý : 35 + 24 cũng gọi là tổng.
 3. VD: Thực hiện phép tính sau rồi nêu tên gọi của từng thành phần trong phép tính đó. 45 + 21 = 66 Số hạng Số hạng Tổng
 4. 15 + 3 + 20 = 35 + 24 = 59 TrongThế còn phép phép tính này này có có mấy sốsố hạng?hạng?
 5. 1 Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:  Số hạng 12 46 5 65 Số hạng 5 23 22 0 Tổng 17 69 27 65
 6. 2 Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:  a) Các số hạng là 42 và 36 Mẫu: b) Các số hạng là 53 và 22 42 + c) Các số hạng là 30 và 28 36 78 d) Các số hạng là 9 và 20
 7. 2 Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:  Các số hạng là: 42 và 36 30 và 28 9 và 20 42 53 30 9 + + + + 36 22 28 20 78 75 58 29
 8. 3 Một cửa hàng buổi sáng bán đợc 12 xe đạp, buổi chiều bán đợc 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán đợc tất cả bao nhiêu xe đạp? Tóm tắt: Buổi sáng bán : 12 xe đạp Buổi chiều bán: 20 xe đạp Hai buổi bán : . xe đạp? Bài giải: Cả hai buổi cửa hàng bán đợc số xe đạp là: 12 + 20 = 32 (xe đạp) Đáp số: 32 xe đạp
 9. Trò chơi
 10. Rung chuông vàng
 11. Cho phép tính: 32 + 46 = 78 Phép cộng trên Phép cộng trên có các số hạng có tổng là 78 . là 36 . và 24 Phép tính tìm tổng Tổng của 32 và 46 của các số hạng gọi là: 78 . là phép cộng
 12. Hãy tính tổng của số bé nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. 10 + 9 = 19
 13. BạnHãy tínhcó nhận tổng của xét gsốì về lớn số nhất hạng có haithứ chữ số và số bé nhất nhấtcó một và ch tổng.ữ số. 99 + 0 = 99