Bài giảng Toán Lớp 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Bài 1: Em hãy chọn chữ cái ghi kết quả đúng:

80 + 6 …85

Bài 2: Viết các số 33, 54, 45, 28 :

Theo thứ tự từ bé đến lớn

28, 33, 45, 54 

ppt 11 trang Thu Yến 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_so_hang_tong_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số hạng. Tổng - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. U HỌC C NG TIỂ Ổ NHU ƯỜ Ế 2 R B T MÔN : TOÁN SỐ HẠNG- TỔNG
 2. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán BàiÔn tập cũ: các số đến 100 ( tiếp theo) Bài 1: Em hãy chọn chữ cái ghi kết quả đúng: 80 + 6 85 aa. > b. < c. = Bài 2: Viết các số 33, 54, 45, 28 : Theo thứ tự từ bé đến lớn 28, 33, 45, 54
 3. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng - Tổng 35 + 24 = 59 35 Số hạng + 24 Số hạng 59 Tổng Số hạng Số hạng Tổng Chú ý: 35 + 24 cũng gọi là tổng
 4. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng- Tổng 35 + 24 = 59 35 Số hạng + 24 Số hạng 59 Tổng Số hạng Số hạng Tổng Chú ý: 35 + 24 cũng gọi là tổng
 5. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng - Tổng Phiếu học tập 1 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số hạng 12 43 5 65 Số hạng 5 26 22 0 Tổng 17 69 27 65
 6. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng- Tổng 2 Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là 42 và 36 Bảng con 42 b) Các số hạng là 53 và 22 Mẫu: + 36 c) Các số hạng là 30 và 28 78 d) Các số hạng là 9 và 20 b) 53 c) 30 d) 9 + + +22 28 20 75 58 29
 7. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán 42 Số hạng- Tổng + b) 53 36 +22 78 75 Bài 2 :Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: d) c) 30 9 + + 28 20 58 29
 8. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng - Tổng 3 Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu xe đạp? Tóm tắt: Bài giải Buổi sáng: 12 xe đạp Cả hai buổi cửa hàng bán được tất cả số xe đạp là: Buổi chiều: 20 xe đạp 12 + 20 = 32 (xe đạp) Cả hai buổi: xe đạp ? Đáp số: 32 xe đạp
 9. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng- Tổng - Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng. - Biết thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số (không nhớ) trong phạm vi 100. - Vận dụng vào việc giải toán có lời văn.
 10. Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2016 Toán Số hạng - Tổng -Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng. Số hạng - Biết thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số Tổng (không nhớ) trong phạm vi 100. - Vận dụng vào việc giải toán có lời văn.
 11. Toán Số hạng- Tổng Củng cố:Trò chơi Ai đúng ai nhanh? -Tính tổng khi biết các số hạng là: 24 và 15 -Tính tổng khi biết các số hạng là: 55 và 23 -Tính tổng khi biết các số hạng là: 42 và 17 Dặn dò: Chuẩn bị bài: Luyện tập