Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

1. Chỉ Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng.

2. So sánh độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng.

3. Nêu hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

ØTrái Đất lớn hơn Mặt Trăng,

Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.

ppt 20 trang Thu Yến 15/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_mat_trang_la_ve_tinh_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất - Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

 1. Trong hÖ MÆt Trêi cña t«i cã tÊt c¶ mấy hµnh tinh ?
 2. Sao H¶i V¬ng Sao Thiªn V¬ng Sao Thæ Sao Méc MÆt Trêi Sao Ho¶ Sao Thuû Tr¸i ĐÊt Sao Kim
 3. Tự nhiên và xã hội Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất (tr 118)
 4. HOAÏT ÑOÄNG 1 Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
 5. 1. Chỉ Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng. 2. So sánh độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng. 3. Nêu hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
 6. MẶT TRỜI TRÁI ĐẤT MẶT TRĂNG ➢Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, ➢ Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.
 7. Hãy nêu những hiểu biết của em về Mặt Trăng? ➢ Mặt Trăng có dạng hình cầu. Trên Mặt Trăng không có không khí, nước và sự sống.
 8. ➢ Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên được gọi là vệvệ tinh củacủa TráiTrái Đất.Đất
 9. KẾT LUẬN: ➢Mặt Trăng tự quay quanh nó và chuyển động quanh Trái Đất nên được gọi là vệ tinh của Trái Đất. ➢Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, còn Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần. ➢Mặt Trăng có dạng hình cầu. Trên Mặt Trăng không có không khí, nước và sự sống.
 10. HOAÏT ÑOÄNG 2 Hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
 11. MẶT TRỜI Tây Đông TRÁI ĐẤT MẶT TRĂNG ➢ Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
 12. VẼ SƠ ĐỒ, HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG QUANH TRÁI ĐẤT Tây  Trái Đất Mặt Trăng  Đông ❖ Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
 13. Ghi nhớ: ➢Mặt Trăng tự quay quanh nó và chuyển động quanh Trái Đất nên được gọi là vệ tinh của Trái Đất. ➢Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, còn Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần. ➢Mặt Trăng có dạng hình cầu. Trên Mặt Trăng không có không khí, nước và sự sống. ➢Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
 14. Hoạt động 3: TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
 15. ĐOÁN Ô CHỮ: Chọn Ôbất chữ kì một từ này ô chữ có hàng8637 ngang. chữ cái. Từ chìa khoá 1 M Ặ T T R Ă NN GG CâuCCâuCâuâu 6251 43 Câu hỏi 2 V Ệ TT I NN H Điền từ vào chỗ MặtTrongHànhMặt Trăng trống:Mặt Trên 3 C ẦÂ U chuyểnVệhệtinh Mặt tinhđộng quanhMặtTrăngTrăng TrăngTrái Đất theocủa hướng Trái 4 T R ÁA I ĐĐ Ấ T khôngđượcTrời,nàocó có Đấtnào? có S gọihànhgầndạng là 5 S A O T H Ủ Y khôngtên gọi khí, nướctinhgìMặthình của vànào 6 S Ự S ỐÔ N GG là gì? cóTrờiTráigì? sự sống?nhất?Đất? T Â Y S A N G Đ Ô N G Từ chìa khoá