Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 7: Đi học đều và đúng giờ - Trường Tiểu học Minh Khai A

Hoạt động 1: Sắm vai tình huống trong bài tập 4

Em hãy đoán xem bạn Hà, bạn Sơn trong hai tranh dưới đây sẽ làm gì?

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm bài tập 5

Em nghĩ gì về các bạn trong bức tranh? 

ppt 8 trang Thu Yến 16/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 7: Đi học đều và đúng giờ - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_1_bai_7_di_hoc_deu_va_dung_gio_truong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 7: Đi học đều và đúng giờ - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015 Đạo đức Bài 7: Đi học đều và đúng giờ
  2. Hoạt động 1: Sắm vai tình huống trong bài tập 4 Em hãy đoán xem bạn Hà, bạn Sơn trong hai tranh dưới đây sẽ làm gì?
  3. Tranh 1
  4. Tranh 2
  5. Kết luận: Đi học đều và đúng giờ giúp con nghe giảng được đầy đủ.
  6. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm bài tập 5 Em nghĩ gì về các bạn trong bức tranh?
  7. Gợi ý : - Các bạn trong tranh đang làm gì? - Các bạn gặp khó khăn gì? - Con học tập được gì ở bạn?
  8. Kết luận chung: Đi học đều và đúng giờ giúp con học tập tốt, thực hiện tốt quyền được học tập của mình