Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (Tiết 1) - Phạm Thị Hồng Hạnh

Thảo luận nhóm

Nhận xét về việc làm của hai anh em?

Kết luận:

Hai anh em sống hòa thuận và rất thương yêu nhau

Ghi nhí:

Chị em trên kính dưới nhường

Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

ppt 22 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (Tiết 1) - Phạm Thị Hồng Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dao_duc_lop_1_le_phep_voi_anh_chi_nhuong_nhin_em_n.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (Tiết 1) - Phạm Thị Hồng Hạnh

 1. BANGIÁMKH NG ẢO Ừ YGIỎICẤ HỘ M DẠ PT I O ÊN RƯ T À VI Ờ H H O N I G C IÁ G Giáo viên: Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
 2. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ(tiết 1)
 3. Nhận xét về những lời nói, việc làm của các nhân vật trong phim
 4. Th¶o luËn nhãm Nhận xét về việc làm của hai anh em?
 5. Kết luận: Hai anh em sèng hßa thuËn vµ rÊt th¬ng yªu nhau
 6. Đánh giá hành vi
 7. Th¶o luËn nhãm 2
 8. Liên hệ thực tế
 9. Ghi nhí: Chị em trên kính dưới nhường Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.
 10. Cñng cè, dÆn dß: • Qua bài này em học được điều gì?
 11. XIN CH©N THΜNH C¶M ¬N C¸C THÇY C« GI¸O VΜ C¸C EM HOC SINH