Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 (Smart Start) - Unit 1: Feelings

(Bản scan)

A. Listen and point. Repeat
happy
sad
fine/ok
great
B. Listen and point
How are you?
I'm great.
How are you?
I'm happy

pptx 13 trang Hoàng Cúc 25/02/2023 5340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 (Smart Start) - Unit 1: Feelings", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_2_smart_start_unit_1_feelings.pptx