Bài giảng Toán Lớp 1 - 6 cộng với một số. 6+5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

6 + 5 = ?

6 + 5 =

6 + 6 =

6 + 7 =

6 + 8 =

6 + 9 =

6 + 5 =

5 + 6 =

Ghi nhớ:

Bước 1: Tách 4 ở số sau để có 6 + 4 = 10

Bước 2: Lấy 10 cộng với số còn lại ở số sau.
ppt 9 trang Thu Yến 14/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - 6 cộng với một số. 6+5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_6_cong_voi_mot_so_65_truong_tieu_hoc_co.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - 6 cộng với một số. 6+5 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 6 + 5 = ? 6 + 5 11 6 + 5 = 11 5 + 6 = 11?
  2. 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15
  3. Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 6 + 5 = ? 6 + 6 + 5 =11 ___5 6 + 6 =12 11 6 + 7 =13 6 + 8 =14 6 + 5 = 11 6 + 9 =15 5 + 6 = 11 Ghi nhớ: Bớc 1: Tách 4 ở số sau để có 6 + 4 = 10 Bớc 2: Lấy 10 cộng với số còn lại ở số sau.
  4. Bài 1: Tính nhẩm 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 0 = 6 7 + 6 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15
  5. Bài 2: Tính. 6 6 6 7 9 + + + + + 4 5 8 6 6 10 11 14 13 15
  6. Bài 3: Số. 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13
  7. Bài 4: 9 6 - Có mấy điểm trong hình tròn? - Có mấy điểm ngoài hình tròn? - Có tất cả bao nhiêu điểm? 15
  8. Bài 5: 7 + 6 = 6 + 7 8 + 8 > 7 + 8 > 3
  9. Về nhà học thuộc bảng cộng