Bài giảng Toán Lớp 1 - Số 9 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Kiểm tra bài cũ

Điền số vào ô trống ?

Trò chơi

Rung chuông vàng

Kiểm tra bài cũ

Điền số vào ô trống ?

Trò chơi

Rung chuông vàng

ppt 25 trang Thu Yến 14/12/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Số 9 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_so_9_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Số 9 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. KiÓm tra bµi cò
 2. §iÒn sè vµo « trèng ? 7 4 5 6 2 7
 3. 9 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 4. 1 ViÕt sè 9:
 5. 2 Sè? 9 9 9 9
 6. 3 > 8 9 > 8 8 7 9 = 9 7 6
 7. 4 Sè? 8 8 8 > 7 6 < 7 < 8
 8. 5 Sè? 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9. Trß ch¬i
 10. 9 8? 7 ?6 5