Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 16) - Vũ Như Quỳnh

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi

giáo viên giỏi cấp trường

năm học 2015-2016

giáo viên: vũ như quỳnh

lớp: 1a1

Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015

Bài: Luyện tập

ppt 8 trang Thu Yến 15/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 16) - Vũ Như Quỳnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_16_vu_nhu_quynh.ppt
  • mp3TapDem-XuanMai-2971955.mp3

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 16) - Vũ Như Quỳnh

  1. Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi cấp trờng năm học 2015-2016 giáo viên: vũ nh quỳnh lớp: 1a1
  2. Thứ hai ngày 21 thỏng 9 năm 2015 Bài: Luyện tập
  3. 4 5 5 3 2 4
  4. 1 2 3 4 5
  5. Giải trí
  6. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
  7. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  8. trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc Chỳc cỏc em học giỏi chăm ngoan