Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Hãy nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính sau:

78 – 25 = 53

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a. Số bị trừ là 79, số trừ là 25

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a. Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b. Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c. Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d. Số bị trừ là 55, số trừ là 22
ppt 12 trang Thu Yến 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_so_bi_tru_so_tru_hieu_truong_tieu_hoc_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
 2. Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 – 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu
 3. Hãy nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính sau: 78 – 25 = 53
 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 19 90 87 59 72 34 Số trừ 6 30 25 50 0 34 Hiệu 13 60 62 9 72 0
 5. Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a. Số bị trừ là 79, số trừ là 25 Mẫu: 79 - 25 54
 6. Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a. Số bị trừ là 79, số trừ là 25 Mẫu: 79 - 25 54 b. Số bị trừ là 38, số trừ là 12 c. Số bị trừ là 67, số trừ là 33 d. Số bị trừ là 55, số trừ là 22
 7. b. Số bị trừ là 38, số trừ là 12 c. Số bị trừ là 67, số trừ là 33 d. Số bị trừ là 55, số trừ là 22 67 55 - 38 - - 12 33 22 26 34 33
 8. Bài 3: Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề - xi - mét? Tóm tắt: Sợi dây dài: 8dm Cắt đi: 3dm Còn lại: dm?
 9. Bài giải: Đoạn dây còn lại dài là: 8 – 3 = 5 (dm) Đáp số: 5 dm
 10. Trũ chơi ĐỐ BẠN
 11. Sai rồi! a. 23 là số bị trừ, 25 là số trừ và 48 là Cho phép trừ: hiệu. 48 – 25 = 23 b. 48 là số bị trừ, số trừ là 25 và hiệu là 23 Hãy chỉ ra tên gọi thành phần và kết quả của Xinc. 48 chúc làSai số mừng! bịrồi! trừ, phép trừ đó. 23 là số trừ và 25 là hiệu.
 12. Sai rồi! a. 2 Khi số trừ là bao b. 1 Sai rồi! nhiêu thì số bị trừ bằng hiệu? c. 0Xin chúc mừng!