Bài giảng Toán Lớp 2 - So sánh các số tròn trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Toán

SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

100 … 200

200 …100

300 … 500

500 …300

Bài 2:

100…….200

300…….200

500…….400

700…….900

500…….500

400…….300

700…….800

900…….900

600…….500

900…….1000

ppt 6 trang Thu Yến 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - So sánh các số tròn trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_so_sanh_cac_so_tron_tram_truong_tieu_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - So sánh các số tròn trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Đọc và viết số BÀI CŨ
  2. Toán SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
  3. 200 200
  4. •Bài 2: > 100 300 300 < 500
  5. Bài 2: 100 .300 = 300 > .200 700 900 = .900 700 .900 500 = .500 900 < .1000
  6. Bài 3: Số ? 100 200 300 400 500 1000 900 800 700 600