Bài giảng Toán Lớp 3 - Chu vi tam giác. Chu vi tứ giác - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

- Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE ; EG ; GH ; HD.

-Tổng độ dài các cạnh của tứ giác DEGH là:

3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm

- Ta núi r?ng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm

Kết luận: Muốn tính chu vi hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó
ppt 11 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Chu vi tam giác. Chu vi tứ giác - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_chu_vi_tam_giac_chu_vi_tu_giac_truong_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Chu vi tam giác. Chu vi tứ giác - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Kiểm tra bài cũ ?
  2. Toán: Kiểm tra bài cũ: - Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD. - Em hãy đọc tên các hình dới đây. Hình chữ nhật Hình tròn Hình tam giác Hình vuông Hình tứ giác Hình tứ giác
  3. : Bài mới: Chu vi tam giỏc-chu vi tứ giỏc
  4. A - Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB ; BC ; CA. B C 5 cm - Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm - Ta nói rằng: Chu vi của tam giác ABC là 12 cm. Kết luận: Muốn tính chu vi hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.
  5. E 2 cm G - Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE ; EG ; GH ; HD. D H 6 cm -Tổng độ dài các cạnh của tứ giác DEGH là: 3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm - Ta núi rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm Kết luận: Muốn tính chu vi hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.
  6. Luyện tập Bài giải Bài 1 a) Chu vi hình tam giác là: Tính chu vi hình tam giác có 7 + 10 + 13 = 30 ( cm ) độ dài các cạnh là: Đáp số: 30 cm a) 7 cm ; 10 cm ; 13 cm. b) Chu vi hình tam giác là: b) 20 dm ; 30 dm ; 40 dm. 20 + 30 + 40 = 90 ( dm ) c) 8cm ; 12 cm ; 7 cm. Đáp số: 90 dm c) Chu vi hình tam giác là: 8 + 12 + 7 = 27 ( cm ) Đáp số: 27 cm
  7. Bài 2 Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: a) 3 dm ; 4 dm ; 5 dm ; 6 dm. b) 10 cm ;20 cm ;10 cm; 20 cm. Bài giải a) b) Chu vi hình tứ giác là: Chu vi hình tứ giác là: 3 + 4 + 5 + 6 = 18 ( dm ) 10 + 20 + 10 + 20 = 60 ( cm ) Đáp số: 18 dm Đáp số: 60 cm
  8. Bài 3 a) Đo rồi ghi số đo độ dài các A canh của hình tam giác ABC. b) Tính chu vi hình tam giác ABC B C
  9. Bài học kết thúc