Bài giảng Toán Lớp 5 - Một phần trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.

Lấy một phần, được một phần năm hình vuông.

Một phần 5 viết là

Bài1: Đã tô màu      vào hình nào?

Bài 2: Hình nào nào tô màu      số ô vuông ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh      số con vịt?

ppt 5 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Một phần trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_mot_phan_tram_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Một phần trăm - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

  1. Kiểm tra bài cũ:
  2. Toán : Chia hỡnh vuụng thành năm phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần năm hỡnh vuụng. Một phần 5 viết là: 1 1 1 1 5 5 5 5
  3. Toán : Một phần năm 1 Bài1: Đã tô màu vào hình nào? 5
  4. Toán : Một phần năm 1 Bài 2: Hình nào nào tô màu số ô vuông ? 5 A CC B D
  5. 1 Bài 3: Hình nào đã khoanh số con vịt? 5