Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Làm gì để xương và cơ phát triển tốt - Phí Mai Hương

Quan sát tranh và nêu:

1.Vì sao ta làm theo hoạt động của bạn nhỏ ở tranh 4 ?

2.Làm như bạn nhỏ ở tranh 5 có tác hại gì?

Để xương và cơ phát triển tốt chúng ta cần:

- Ăn đủ chất, đủ no.

-Thường xuyên tập thể dục thể thao.

- Học tập, vui chơi hợp lí.

ppt 18 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Làm gì để xương và cơ phát triển tốt - Phí Mai Hương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_lam_gi_de_xuong_va_co_pha.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Làm gì để xương và cơ phát triển tốt - Phí Mai Hương

 1. Tiểu học Hồ Tù ờng ng M ư ậu Tr Môn: Tự nhiên và xã hội Giáo viên : Phí Mai Hương
 2. Kiểm tra bài cũ ChChúngúng tata cầnnên tránh làm gì những để cơ việc làmđược nào săn có hạichắc? cho cơ?
 3. Khởi động: tập thể dục buổi sáng
 4. Thứ tư ngày 2 tháng 1 0 năm 2013 Tự nhiên xã hội Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
 5. Ho¹t ®éng 1: Lµm g× ®Ó xư¬ng vµ c¬ ph¸t triÓn tèt?
 6. 1 2 3 4 5 Câu 1: Những hoạt động ở tranh nào làm xương và cơ phát triển tốt? Câu 2: Những hoạt động ở tranh nào làm xương và cơ phát triển không tốt?
 7. 4 Quan sát tranh và nêu: 1. Vì sao ta làm theo hoạt động của bạn nhỏ ở tranh 4 ? 2. Làm như bạn nhỏ ở tranh 5 có tác hại gì?
 8. 2 Cong vẹo cột sống
 9. Để xương và cơ phát triển tốt chúng ta cần: - Ăn đủ chất, đủ no. -Thường xuyên tập thể dục thể thao. - Học tập, vui chơi hợp lí.
 10. Ho¹t ®éng 2: Nhấc một vật 1 2 3 Bước 1: Ngồi xuống, hai tay cầm vật. Bước 2: Co hai đầu gối để nâng vật. Bước 3: Dùng sức mạnh của hai chân, đứng thẳng dậy để nhấc vật.
 11. Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ! KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc!