Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 10: Tập viết thư và phong bì thư - Trường Tiểu học Minh Khai A

Câu hỏi gợi ý:

1 Em viết thư cho ai?

2 Dòng đầu thư em viết như thế nào?

3 Em viết lời xưng hô với người thân như thế nào để thể hiện sự kính trọng và tình cảm của mình?

4 Trong phần nội dung em sẽ hỏi thăm người thân điều gì, báo tin gì cho người thân, nhắc lại kỉ niệm gì, hứa hẹn điều gì và chúc thư như thế nào?

5 Kết thúc lá thư em viết những gì?

ppt 10 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 10: Tập viết thư và phong bì thư - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_3_tuan_10_tap_viet_thu_va_phong_bi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tập làm văn Lớp 3 - Tuần 10: Tập viết thư và phong bì thư - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. TËp lµm v¨n: ViÕt th
  2. Tập làm văn Kiểm tra bài cũ: Nhận xét qua bài khảo sát giữa học kỳ I
  3. Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư Trình tự để viết một bức thư: - Dòng đầu thư : Nơi gửi, ngày tháng năm - Lời xưng hô với người nhận thư ( Ông, bà, chú, bác, ) - Nội dung thư (4-5 dòng) : Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc và hứa hẹn - Cuối thư : Lời chào, chữ kí và tên.
  4. Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư Câu hỏi gợi ý: 1 Em viết thư cho ai? 2 Dòng đầu thư em viết như thế nào? 3 Em viết lời xưng hô với người thân như thế nào để thể hiện sự kính trọng và tình cảm của mình? 4 Trong phần nội dung em sẽ hỏi thăm người thân điều gì, báo tin gì cho người thân, nhắc lại kỉ niệm gì, hứa hẹn điều gì và chúc thư như thế nào? 5 Kết thúc lá thư em viết những gì?
  5. Tập làm văn Câu hỏi gợi ý: Tập viết thư và phong bì thư 1. Em viết thư cho người thân là - Em viết thư cho Ông, bà, cô, chú, ai ? bác 2. Dòng đầu thư em viết gì? - Hà Nội ngày .tháng .năm 3. Em viết lời xưng hô với người thân - Ông, bà, cô, chú, kính yêu! thế nào để thể hiện sự kính trọng và tình cảm của mình ? 4. Trong phần nội dung, em sẽ hỏi - Em hỏi thăm sức khoẻ người thăm người thân điều gì, báo tin gì, nhận thư, báo kết quả học tập, nhắc nhắc lại kỉ niệm gì? kỉ niệm 5.Em chúc người thân điều gì và hứa - Em chúc người thân sức khoẻ và hẹn thế nào ? hứa hẹn việc sẽ làm. 6. Kết thúc thư em viết những gì ? - Em viết lời chào, chữ kí và tên của em.
  6. Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư Thực hành viết thư: Nhận xét bức thư: - Đã trình bày đúng các phần của một bức thư chưa? Lời lẽ xưng hô trong thư như thế nào? - Dùng từ, đặt câu đúng chưa? Lời lẽ có phù hợp với đối tượng nhận thư hay không? Bức thư có thể hiện tình cảm với người thân hay chưa?
  7. Tập viếtTập thư làm và phong văn bì thư 2. Tập ghi trên phong bì thư : Góc bên trái (phía trên) : ghi họ và tên, địa chỉ của người gửi. Góc bên phải (phía dưới) : ghi học và tên, địa chỉ người nhận. Góc bên phải (phía trên) : dành để dán tem trước khi bỏ vào hòm thư.
  8. Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư Củng cố và dặn dò - Hôm nay chúng ta học tập làm văn bài gì ? - Em hãy nhắc lại cách viết một bức thư ? - Em hãy nhắc lại cách viết phong bì thư ?
  9. Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư 1.Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân: - Dòng đầu thư : nơi gửi, ngày tháng năm - Lời xưng hô với người nhận thư ( Ông, bà, chú, bác ) - Nột dung thư (4-5 dòng) : Thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư. Lời chúc và hứa hẹn - Cuối thư : Lời chào, chữ kí và tên.