Bài giảng Thủ công Khối 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2) - Vũ Như Quỳnh

Các bước  xé, dán hình cây đơn giản :

 Bước 1 : Vẽ, xé hình cây tán lá tròn và dài

 Bước 2 : Vẽ, xé hình thân cây

 Bước 3 : Dán hình

ppt 23 trang Thu Yến 15/12/2023 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thủ công Khối 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2) - Vũ Như Quỳnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_thu_cong_khoi_1_bai_5_xe_dan_hinh_cay_don_gian_tie.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thủ công Khối 1 - Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2) - Vũ Như Quỳnh

 1. y giỏi trƯờ n dạ ng viê TH o hồ iá t g ùn i g th i m ậ ộ Nhiệt liệt chào mừng u H Các thầy cô giáo tới dự giờ Môn: Thủ công Lớp : 1A1 Giáo viên: Vũ Nh Quỳnh
 2. Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 Thủ công Bài 5 : Xé, dán hình cây đơn giản (tiết 2)
 3. Các bớc xé, dán hình cây đơn giản : Bớc 1 : Vẽ, xé hình cây tán lá tròn và dài Bớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây Bớc 3 : Dán hình
 4. Các bớc xé, dán hình cây đơn giản Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây 6 ô Bớc 3 : Dán hình . tròn và tán lá cây dài 6 ô . 5ô 8 ô Bớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 1 ô . 1 ô 4 ô 6 ô
 5. Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 6 ô 6 ô
 6. Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 6 ô 6 ô
 7. Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 5ô 8 ô
 8. Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài 5ô
 9. Bớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 1 ô 1 ô 4 ô 6 ô
 10. Bớc 2 : Vẽ, xé hình thân cây 1 ô 1 ô 4 ô 6 ô
 11. Trò chơi
 12. 2 3 1 4 5
 13. Cây có những tán cơ bản nào?
 14. Thân cây có màu sắc gì?
 15. Kể tên những cây xanh trong trờng của bạn.
 16. Đố bạn biết cây xanh có ích lợi gì ?
 17. Chúng mình cần lu ý điều gì khi dán hình ?
 18. Trưng bày sản phẩm
 19. trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Chỳc cỏc em học giỏi chăm ngoan