Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân và phép chia - Vũ Thị Khuyên

1/ Phép nhân có thừa số 0

Các em có nhận xét gì về kết quả các    
             phép nhân của 0 với một số khác ?

S ố 0 nhân với số nào cũng bằng 0

S ố nào nhân với 0 cũng bằng 0

Khi ta thực hiện phép nhân một số với 0 thì kết quả của phép nhân có gì đặc biệt ?

ppt 16 trang Thu Yến 14/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân và phép chia - Vũ Thị Khuyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_so_0_trong_phep_nhan_va_phep_chia_vu_th.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân và phép chia - Vũ Thị Khuyên

 1. TOÁN - LỚP 2a3 SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA GIÁO VIÊN:VŨ THỊ KHUYÊN
 2. Toán Kiểm tra bài cũ Điền số vào ô trống ? 3 : 1 = 3 3 x 1 = 3 5 x = 5 5 : 1 = 5
 3. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy 00 x 2 = 00 Ta có 2 x 00 = 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 Vậy 00 x 3 = 000 Ta có 3 x 00 = 00 Các em có nhận xét gì về kết quả các phép nhân của 0 với một số khác ? * S ố 0 nhân với số nào cũng bằng 0 S ố nào nhân với 0 cũng bằng 0 Khi ta thực hiện phép nhân một số với 0 thì kết quả của phép nhân có gì đặc biệt ?
 4. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia 2/ Phép chia có số bị chia là 0 0 : 2 = 00 vì 0 x 2 = 0 Số0 bị : Số 5 = 00 vì 0 x 5 = 0 Thương chia chia Các em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số bị chia là 0 ? * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0 Chú ý : Không có phép chia cho 0
 5. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia Bài 1: Tính nhẩm 00 x 4 = 00 00 x 2 = 00 0 x 3 = 00 0 x 1 = 00 4 x 00 = 00 2 x 00 = 00 3 x 0 = 00 1 x 0 = 00
 6. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia Bài 2: Tính nhẩm 0 : 4 = 00 00 : 3 = 00 00 : 2 = 00 0 : 1 = 00
 7. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia Bài 3: Số ? a/ 0 x 5 = 0 c/ 3 x 0 = 0 b/ 0 : 5 = 0 d/ 0 : 3 = 0
 8. Tính nhẩm: 0 x 5 = 0 2019181716151413121011987654321
 9. Số ? 0 x 4 = 0 2019181716151413121011987654321
 10. X ? : 2 x 1 x 0 = 0 Hoặc 2 : 1 x 0 = 0 2019181716151413121011987654321
 11. Chọn câu giải đúng a/a/ 0 : 3 x 5 = 0 x 5 = 0 b/ 0 : 3 x 5 = 0 x 5 = 5 2019181716151413121011987654321
 12. Tính nhanh: 4 : 4 x 0 = 0 2019181716151413121011987654321
 13. Tính nhanh: 4 x1 x 0 = 0 2019181716151413121011987654321
 14. Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Chú ý : Không có phép chia cho 0.