Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Nguyễn Thị Hằng

Bài tập 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu) biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22

pptx 13 trang Thu Yến 14/12/2023 1020
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Nguyễn Thị Hằng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_so_bi_tru_so_tru_hieu_nguyen_thi_hang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số bị trừ. Số trừ. Hiệu - Nguyễn Thị Hằng

 1. Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp MÔN TOÁN- LỚP 2 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
 2. Kiểm tra bài cũ Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) 4 dm = 40 . cm 50 cm = . 5 dm b) 9 dm = . 9 0 cm 60 cm = . 6 dm
 3. Gọi tên các thành phần của phép cộng sau: 52 Số hạng + 46 Số hạng 98 Tổng
 4. Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2016 TOÁN SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU
 5. Gọi tên các thành phần và kết quả của phép trừ 59 – 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu
 6. 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 Hiệu Chú ý: 59 - 35 cũng được gọi là hiệu
 7. LUYỆN TẬP THỰC HÀNH
 8. Bài tập 1:Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số bị trừ 19 90 87 59 72 34 Số trừ 6 30 25 50 0 34 Hiệu 13 60 62 9 72 0
 9. Bài tập 2: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu) biết: a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25 Mẫu: 79 b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12 25 54 c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33 d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22
 10. 38 67 55 12 33 22 26 34 53
 11. Bài tập 3 Một sợi dây dài 8dm8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm.3dm Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét Tóm tắt 8dm Sợi dây dài: Cắt đi 3dm ? dm Còn lại
 12. Bài giải Độ dài đoạn dây còn lại là: 8 – 3 = 5 (dm) Đáp số: 5 dm
 13. CHÚC CÁC EM HỌC TẬP THẬT TỐT