Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân và phép chia - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

1. Phép nhân có thừa số 1

Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
ppt 18 trang Thu Yến 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân và phép chia - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_so_1_trong_phep_nhan_va_phep_chia_truon.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Số 1 trong phép nhân và phép chia - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. Toán Lớp 2 Số 1 trong phép nhân và phép chia Lớp 2
 2. kiểm tra bài cũ
 3. Số 1 trong phép nhân và phép chia 1 x 2 =1 + 1 = 22 Vậy 1 x 3 =1 + 1 + 1 = 3 Vậy 1 x 4 =1 + 1 + 1 + 1= 44 Vậy
 4. Số 1 trong phép nhân và phép chia 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
 5. Số 1 trong phép nhân và phép chia 1 x 2 = 22 x 1 = 2 = 2 1 x 3 = 33 x 1 = 3 = 3 1 x 4 = 44 x 1 = 4 = 4 Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
 6. Số 1 trong phép nhân và phép chia 1. Phép nhân có thừa số 1 1 x 2 = 2 2 x 1 = 2 1 x 3 = 3 3 x 1 = 3 1 x 4 = 4 4 x 1 = 4 Số 1 nhân với số Số nào nhân với 1 nào cũng bằng cũng bằng chính số chính số đó. đó.
 7. Số 1 trong phép nhân và phép chia 1 x 2 = 2 2 : 1 = 2 1 x 3 = 3 3 : 1 = 3 1 x 4 = 4 4 : 1 = 4
 8. Số 1 trong phép nhân và phép chia 2. Phép chia cho 1 2 : 1 = 2 3 : 1 = 3 4 : 1 = 4 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
 9. Bài 1: Tính nhẩm: 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 5 = 5 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 5 x 1 = 5 1 x 1 = 1 2 : 1 = 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 1 : 1 = 1
 10. Bài 3: Tính: 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8 4 : 2 x 1 == 2 x 1 = 2 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24
 11. Trò chơi Dành cho ngời may mắn
 12. Câu 1 03020100 4 X 1? = 4 Hết giờ!
 13. Câu 2 03020100 1? X 5 = 5 Hết giờ!
 14. Câu 3 03020100 3? : 1 = 3 Hết giờ!
 15. Câu 4 03020100 Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Hết giờ!