Bài giảng Toán Lớp 2 - Tìm số trừ - Trường Tiểu học Minh Khai A

Bài toán:
  Có 10 ô vuông. Cắt đi một số ô vuông thì  còn lại 6 ô vuông. Hỏi  đã cắt đi bao nhiêu ô vuông?

Số bị trừ : 10

10 - x = 6

Số trừ :      x

x = 10 - 6

Hiệu :       6

x = 4

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
ppt 4 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Tìm số trừ - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tim_so_tru_truong_tieu_hoc_minh_khai_a.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 - Tìm số trừ - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. Bài toán: Có 10 ô vuông. Cắt đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông. Hỏi đã cắt đi bao nhiêu ô vuông? 10 ô vuông Số bị trừ : 10 10 - x = 6 x Số trừ : x x = 10 - 6 Hiệu : 6 x = 4 6 ô vuông Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
  2. Bài 1: Tìm x a) 15 - x = 10 15 - x = 8 42 - x = 5 x = 15 – 10 x = 15 – 8 x = 42 – 5 x = 5 x = 7 x = 37 b) 32 - x = 14 32 - x = 18 x - 14 = 18 x = 32 – 14 x = 32 – 18 x = 18 + 14 x = 18 x = 14 x = 32
  3. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Số bị trừ 75 84 58 72 55 Số trừ 36 24 24 53 37 Hiệu 39 60 34 19 18
  4. Bài 3: Tóm tắt Có : 35 ô tô Còn lại : 10 ô tô Rời bến : . ô tô? Bài giải Số ô tô đã rời bến là: 35 - 10 = 25 (ô tô) Đáp số: 25 ô tô