Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

4 Í 1 = 4

4 Í 2 = 8

4 Í 3 = 12

4 Í 4 = 16

4 Í 5 = 20

4 Í 6 = 24

4 Í 7 = 28

4 Í 8 = 32

4 Í 9 = 36

4 Í10= 40

Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =

16 :4 =

4 : 4 =

12 : 4 =

40 : 4 =

28 : 4 =

24 : 4 =

20 : 4 =

36 : 4 =

32 : 4 =

ppt 14 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_3_bang_chia_4_truong_tieu_hoc_co_nhue_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. Toán Bảng chia 4
 2. ? 4chấm  3 = tròn 12
 3. 4  3 = 12 12 : 4 = 3
 4. 4  1 = 4 4  2 = 8 4  3 = 12 4  4 = 16 4  5 = 20 4  6 = 24 4  7 = 28 4  8 = 32 4  9 = 36 4 10= 40
 5. 4 : 4 = 1 24 : 4 = 6 8 : 4 = 2 28 : 4 = 7 12 : 4 = 3 32 : 4 = 8 16 : 4 = 4 36 : 4 = 9 20 : 4 = 5 40 : 4 = 10
 6. 4 : 4 = 1 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 24 : 4= 6 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 36 : 4 = 9 40 : 4 = 10
 7. 4 : 4 = 1 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 24 : 4 = 6 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 36 : 4 = 9 40 : 4 = 10
 8. 4 : 4 = 1 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 20 : 4 = 55 24 : 4 = 6 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 36 : 4 = 9 40 : 4 = 10
 9. Bài 1: Tớnh nhẩm: 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 24 : 4 = 6 16 :4 = 4 40 : 4 = 10 20 : 4 = 5 4 : 4 = 1 28 : 4 = 7 36 : 4 = 9 32 : 4 = 8
 10. Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau . Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Tóm tắt: 4 hàng: 32 học sinh Mỗi hàng: học sinh?
 11. Bài giải Mỗi hàng có số học sinh là: 32 : 4 = 8 (học sinh) Đáp số: 8 học sinh
 12. Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp đợc mấy hàng? Tóm tắt 4 học sinh: mỗi hàng 32 học sinh: hàng?
 13. Bài giải 32 học sinh xếp đợc số hàng là: 32 : 4 = 8 (hàng) Đáp số: 8 hàng
 14. 24 : 4 = ? ? nhân với 4 bằng 24. Bao nhiêu chia cho 4 bằng 6. 32 chia cho mấy Tìm hai số 12có chiatích cho 3 bằng 8. bằng 16 vàbằng thơng ? là Bao nhiêu1. chia cho 4 bằng 7.