Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

Bài 4: Có12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền chở được 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

Tóm tắt

4 người   : 1 thuyền

12 người : … thuyền?
ppt 12 trang Thu Yến 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_3_luyen_tap_bang_chia_4_truong_tieu_hoc_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Luyện tập Bảng chia 4 - Trường Tiểu học Cổ Nhuế B

 1. Toán Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 8:4= 2 12:4=3 20:4=5 28:4= 7 36:4= 9 24:4=6 40:4= 10 32:4= 8
 2. Toán Luyện tập Bài 2: Tính nhẩm 4x3=12 4x2=8 4x1= 4 4x4 = 16 12:4= 3 8:4 =2 4:4 = 1 16:4= 4 12:3= 4 8:2 =4 4:1 = 4
 3. Bài 2: Tính nhẩm 4 x 3 = 12 12 : 4 = 3 12 : 3 = 4
 4. Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Tóm tắt 4 tổ : 40 học sinh Mỗi tổ : học sinh?
 5. Bài 3: Tóm tắt 4 tổ : 40 học sinh Mỗi tổ : học sinh? Bài giải Số học sinh mỗi tổ có là: 40 : 4 = 10 (học sinh) Đáp số: 10 học sinh
 6. Bài 3: Tóm tắt 4 tổ : 40 học sinh Mỗi tổ : học sinh? Bài giải Mỗi tổ có số học sinh là: 40 : 4 = 10 (học sinh) Đáp số: 10 học sinh
 7. Bài 4: Có12 ngời khách cần sang sông, mỗi thuyền chở đợc 4 ngời khách (không kể ngời lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó? Tóm tắt 4 ngời : 1 thuyền 12 ngời : thuyền?
 8. Bài 4 Tóm tắt 4 ngời : 1 chiếc thuyền 12 ngời : chiếc thuyền? Bài giải Số chiếc thuyền cần có để chở hết số khách là: 12 : 4 = 3 (chiếc) Đáp số: 3 chiếc thuyền
 9. Bài 4 Tóm tắt 4 ngời : 1 chiếc thuyền 12 ngời : chiếc thuyền? Bài giải 12 ngời khách cần có số chiếc thuyền để chở hết là: 12 : 4 = 3 (chiếc) Đáp số: 3 chiếc thuyền
 10. Ai nhanh hơn? 1 của 12 quả táo là mấy quả táo? 4 6 quả táo 4 quả táo 3 quả táo
 11. Ai nhanh hơn? 1 số bông hoa là 4 bông hoa. 4 Hỏi tất cả có bao nhiêu bông hoa ? 12 bông boa 16 bông hoa 1 bông hoa
 12. Ai nhanh hơn? Hình nào đã khoanh vào 1 số con 4 hơu? Hình a Hình b