Bài giảng Toán Lớp 3 - Tiền Việt Nam - Trường Tiểu học Minh Khai A

Bài 2: Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và mua một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả mẹ bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

Cặp sách:                15 000 đồng

Quần áo:                  25 000 đồng

Đưa cho người bán: 50 000 đồng

Tiền trả lại:                …. đồng ?

ppt 8 trang Thu Yến 16/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Tiền Việt Nam - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_tien_viet_nam_truong_tieu_hoc_minh_khai.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Tiền Việt Nam - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
  2. Toán Kiểm tra bài cũ : Nam có 7000 đồng, Nam có vừa đủ để mua được những đồ vật nào?
  3. Thứ tư ngày Toán 7 tháng 4 năm 2010 Toán: Tiền Việt Nam Hai mươi nghìn đồng Năm mươi nghìn đồng Một trăm nghìn đồng
  4. Toán Tiền Việt Nam Bài 1: Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ? 10000 +20000+20000= 50000 đồng 10000 +20000+50000+10000= 90000 đồng 20000 +50000+10000+10000= 90000 đồng 10000 +2000+500+2000= 14500 đồng 50000 +500+200= 50700 đồng
  5. Toán Tiền Việt Nam Bài 2: Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và mua một bộ quần áo vở mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả mẹ bao nhiêu tiền? Tóm tắt: Bài giải Số tiền mẹ trả để mua cặp sách và bộ quần Cặp sách: 15 000 đồng áo là: Quần áo: 25 000 đồng 15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng) Đưa cho người bán: 50 000 đồng Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là: Tiền trả lại: . đồng ? 50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng Cách 2: Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là: 50 000 – 15 000- 25 000 = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng
  6. Toán Tiền Việt Nam Bài 3: Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống Cặp đôi trong bảng Số cuốn vở 1 cuốn 2 cuốn 3 cuốn 4 cuốn Thành tiền 1200 đồng 2400 đồng 3600đồng 4800 đồng
  7. Toán Tiền Việt Nam Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Nhóm 4 Số các tờ giấy bạc Tổng số tiền 80 000 đồng 1 1 1 90 000 đồng 2 1 1 100 000 đồng 3 1 2 2 1
  8. KÍNH CHÚC THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC Chúc các em chăm ngoan học giỏi.