Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục Khoa học tự nhiên, khối Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Bắc Sơn

I. Đặc điểm tình hình                                                                                                                                            

1. Số lớp: ..................; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên:...................; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............

  Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [1]: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú
 

Kính lúp

 kính hiển vi quang học. 

Bộ mẫu vật tế bào cố định hoặc mẫu vật tươi.

 lamen, lam kính, nước cất, que cấy....

- Một số dụng cụ đo lường thường gặp trong học tập môn KHTN: Cân đồng hồ, nhiệt kế, ống đong, pipet, cốc đong....

 

9 cái

1 cái

1 bộ

 

1 bộ

 

1 bộ

Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành  
  Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ 9 bộ Chủ đề 2: Các phép đo  
 

Tranh/ảnh về sơ đồ biểu diễn sự chuyển thể của chất

Nhiệt kế lỏng hoặc cảm biến nhiệt độ. Cốc thuỷ tinh loại 250m. l Nến (Parafin) rắn

1 tờ

 

 

9 cái

Bài 6.Tính chất và sự chuyển thể của chất  
 

Bộ đồ thí nghiệm 1: 2 ống nghiệm chứa oxygen, 2 que đóm, bật lửa.

Bộ đồ thí nghiệm 2: Chậu thủy tinh, cốc thủy tinh có chia vạch, nến, xốp, nước, bật lửa.

9 bộ

 

 

9 bộ

Bài 7: Oxygen và không khí  


 

[1] Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

docx 21 trang Hoàng Cúc 27/02/2023 6700
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục Khoa học tự nhiên, khối Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Bắc Sơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_cua_to_chuyen_mon_mon_hochoat_dong_giao_duc.docx

Nội dung text: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn học/hoạt động giáo dục Khoa học tự nhiên, khối Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Bắc Sơn

  1. Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG: THCS BẮC SƠN CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHTN, KHỐI LỚP 6. (Năm học 2021 - 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có): 2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: 3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú Kính lúp 9 cái Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn kính hiển vi quang học. 1 cái trong phòng thực hành Bộ mẫu vật tế bào cố định hoặc 1 bộ mẫu vật tươi. 1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
  2. lamen, lam kính, nước cất, que 1 bộ cấy - Một số dụng cụ đo lường 1 bộ thường gặp trong học tập môn KHTN: Cân đồng hồ, nhiệt kế, ống đong, pipet, cốc đong Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời 9 bộ Chủ đề 2: Các phép đo gian, khối lượng, nhiệt độ Tranh/ảnh về sơ đồ biểu diễn 1 tờ Bài 6.Tính chất và sự chuyển thể của chất sự chuyển thể của chất Nhiệt kế lỏng hoặc cảm biến nhiệt độ. Cốc thuỷ tinh loại 9 cái 250m. l Nến (Parafin) rắn Bộ đồ thí nghiệm 1: 2 ống 9 bộ Bài 7: Oxygen và không khí nghiệm chứa oxygen, 2 que đóm, bật lửa. Bộ đồ thí nghiệm 2: Chậu thủy 9 bộ tinh, cốc thủy tinh có chia vạch, nến, xốp, nước, bật lửa. Máy chiếu 1 bộ Bài 9: Một số lương thực – thực phẩm thông dụng Bộ đồ thí nghiệm: Cốc, nước, 9 bộ Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch muối, dầu ăn, đũa thủy tinh. Hình ảnh một số sản phẩm có dạng nhũ tương. 9 bộ
  3. Bộ đồ thí nghiệm: Cốc thủy tinh, đường, nước, đũa thủy tinh, đèn cồn, bật lửa. Bộ đồ thí nghiệm: bát sứ, lưới 9 bộ Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp đun, đèn cồn, kiềng, nước, muối. Giấy lọc, bình thủy tinh, cốc thủy tinh, cát, bình chiết, giá thí nghiệm, dầu ăn. Tranh ảnh 1 bộ Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống Bộ đồ thí nghiệm: Lamen, đĩa 9 bộ petri, lọ đựng hóa chất, nước cất, kim mũi mác, kính lúp, lam kính, kính hiển vi, trứng cá, vảy hành Bộ đồ thí nghiệm: Kính hiển vi 9 bộ Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể quang học, lamen, lam kính, kim mũi mác, mẫu vật. Tranh ảnh 1 bộ Tranh ảnh 1 bộ Bài 14: Phân loại thế giới sống Tranh ảnh 1 bộ Bài 15: Khóa lưỡng phân Tranh ảnh 1 bộ Bài 16: Virus và vi khuẩn Bộ đồ thí nghiệm Tranh ảnh 1 bộ Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật Tranh ảnh 1 bộ Bài 18: Đa dạng nấm Tranh ảnh 1 bộ Bài 19: Đa dạng thực vật Tranh ảnh, video, máy chiếu, 1 bộ Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và loa. trong tự nhiên
  4. Mẫu vật, máy chiếu. 1 bộ Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật Máy chiếu 1 bộ Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống Máy chiếu 1 bộ Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống Máy chiếu 1 bộ Bài 24: Đa dạng sinh học Giấy A0; bút dạ; giấy A4; bút 3 bộ Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên bi; kính lúp. 3 Lực kế các loại 9 cái Bài 26. Lực và tác dụng của lực Cảm biến lực 9 cái 4 Thanh nam châm 9 cái Bài 27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc 5 Tranh/ảnh mô tả sự tương tác 1 tờ của bề mặt hai vật Bài 28. Lực ma sát Bộ thiết bị chứng minh lực cản 1 bộ của nước 6 Bộ thiết bị chứng minh độ giãn 9 bộ Bài 29. Lực hấp dẫn lò xo 7 Tranh/ảnh về sự mọc lặn của 1 tờ Bài 33. Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời Mặt Trời 8 Tranh/ảnh về một số hình dạng 1 tờ Bài 34. Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng nhìn thấy của Mặt Trăng 9 Tranh/ảnh về hệ Mặt Trời 1 tờ Bài 35. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà Tranh/ảnh về Ngân Hà 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 1 Phòng chuẩn bị thí nghiệm 2 Chuẩn bị thí nghiệm thực hành môn KHTN 2 Phòng học bộ môn 2 Thực hành/ Thí nghiệm môn học
  5. 3 Sân trường 1 Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên II. Kế hoạch dạy học2 1. Phân phối chương trình STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) 1 Bài 1: Giới thiệu về 3 - Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên. khoa học tự nhiên - Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. - Nghiên cứu được các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên dựa vào đối tương nghiên cứu. - Dựa vào đặc điểm đặc trung phân biệt được vật sống và vật không sống trong tự nhiên. 2 Bài 2: Một số dụng cụ 4 - Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích. đo và quy định an toàn - Biết cách sử dụng kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học. trong phòng thực hành - Nêu được quy định an toàn khi học trong phòng thực hành. - Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. - Đọc và phân biệt các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành. 3 - HS lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai 1 số hiện tượng. - Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian. Bài 3. Đo chiều dài, 6 - Dùng thước, cân đồng hồ chỉ ra được 1 số thao tác sai khi đo và nêu được cách khối lượng và thời gian khắc phục. - Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng, chiều dài, thời gian 1 số trường hợp đơn giản. - Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ 2 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn
  6. Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG: THCS BẮC SƠN CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHTN, KHỐI LỚP 6. (Năm học 2021 - 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có): 2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: 3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú Kính lúp 9 cái Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn kính hiển vi quang học. 1 cái trong phòng thực hành Bộ mẫu vật tế bào cố định hoặc 1 bộ mẫu vật tươi. 1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.