Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022

Tổng số tiết: 140/năm học. Học kỳ I: 72 tiết/ 18 tuần. Học kỳ II: 68 tiết/17 tuần

Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 9; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18

Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 26; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35

- Kiểm tra định kì 10%= 14 tiết (Bao gồm bài kiểm tra giữa kì, cuối kì và ôn tập cuối kì. Bài kiểm tra cuối kì là bài tổ hợp KHTN đặt tại phân môn sinh do môn sinh nhiều tiết hơn, hai môn Lí, Hóa chỉ có bài giữa kì và ôn tập cuối kì.)

doc 4 trang Hoàng Cúc 27/02/2023 6940
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_sach_canh_die.doc

Nội dung text: Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022

  1. Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều NĂM HỌC: 2021-2022 Tổng số tiết: 140/năm học. Học kỳ I: 72 tiết/ 18 tuần. Học kỳ II: 68 tiết/17 tuần Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 9; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18 Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 26; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35 - Kiểm tra định kì 10%= 14 tiết (Bao gồm bài kiểm tra giữa kì, cuối kì và ôn tập cuối kì. Bài kiểm tra cuối kì là bài tổ hợp KHTN đặt tại phân môn sinh do môn sinh nhiều tiết hơn, hai môn Lí, Hóa chỉ có bài giữa kì và ôn tập cuối kì.) 1. Phân môn hóa học: 35 tiết (kì 1 18 tiết, kì II 17 tiết) Tên chương Tiết Tên bài học Tuần thực hiện Ghi chú Bài 2: An toàn trong phòng thực 1, 2 Tuần 1, 2 hành 3, 4 Bài 5: Đo chiều dài Tuần 3, 4 5, 6 Bài 6: Đo khối lượng Tuần 5, 6 7, 8 Bài 7: Đo thời gian Tuần 7, 8 Chương I: 9 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Tuần 9 10 Kiểm tra giữa kì I Tuần 10 Mở đầu về KHTN 11, 12 Bài 8: Đo nhiệt độ Tuần 11, 12 (10 tiết + 2 tiết ôn tập kiểm tra) Chương II: 13, 14 Bài 9: Sự đa dạng các chất Tuần 13, 14 Bài 10: Các thể của chất và sự 15, 16 Tuần 15, 16 Chất quanh ta chuyển thể 17 Ôn tập học kì I Tuần 17 (7 tiết+ 1 tiết ôn tập) 18, 19, 20 Bài 11: Oxygen. Không khí Tuần 18, 19, 20 Chương III: 21, 22 Bài 12: Một số vật liệu Tuần 21, 22 23, 24 Bài 13: Một số nguyên liệu Tuần 23, 24 Một số vật 25, 26 Bài 14: Một số nhiên liệu Tuần 25, 26 liệu, nguyên 27 Ôn tập giữa kì II Tuần 27 liệu, nhiên liệu, lương 28 Kiểm tra giữa kì II Tuần 28 thực – thực phẩm thông Bài 15: Một số lương thực, thực 29, 30 Tuần 29, 30 dụng phẩm (8 tiết + 2 tiết
  2. ôn tập, kiểm tra) Chương IV: 31, 32 Bài 16: Hỗn hợp các chất Tuần 31, 32 Hỗn hợp và tách chất khỏi hỗn hợp 33, 34 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp Tuần 33, 34 (4 tiết) Ôn tập 35 Ôn tập học kì I Tuần 35 (Chú ý: Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022) 2. Phân môn vật lí: 35 tiết (kì 1 18 tiết, kỉ II 17 tiết) Tuần thực Tên chương Tiết Tên bài học Ghi chú hiện 1, 2 Bài 40: Lực là gì Tuần 1, 2 3, 4 Bài 41: Biểu diễn lực Tuần 3, 4 5, 6 Bài 42: Biến dạng của lò so Tuần 5, 6 Bài 43: Trọng lượng, lực hấp Chương VIII: 7, 8 Tuần 7, 8 dẫn Lực trong đời sống 9 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Tuần 9 10 Kiểm tra giữa kì I Tuần 10 (12 tiết + 2 11, 12 Bài 44: Lực ma sát Tuần 11, 12 tiết ôn tập 13, 14 Bài 45: Lực cản của nước Tuần 13, 14 kiểm tra) Chương IX: Năng lượng Bài 46: Năng lượng và sự 15, 16 Tuần 15, 16 truyền năng lượng (9 tiết) 17 Ôn tập học kì I Tuần 17 Bài 47: Một số dạng năng Học kì II từ tuần 18, 19 Tuần 18 lượng 19 Bài 48: Sự chuyển hóa năng 20, 21 Tuần 20, 21 lượng 22 Bài 49: Năng lượng hao phí Tuần 22 23 Bài 50: Năng lượng tái tạo Tuần 23 24 Bài 51: Tiết kiệm năng lượng Tuần 24 Bài 52: Chuyển động nhìn thấy Chương 10: 25, 26 Tuầng 25, 26 Trái đất và của mặt trời, thiên thể bầu trời 27 Ôn tập giữa kì II Tuần 27 28 Kiểm tra giữa kì II Tuần 28 (8 tiết + 2 tiết 29, 30 Bài 53: Mặt trăng Tuần 29, 30 ôn tập kiểm 31, 32 Bài 54: Hệ mặt trời Tuần 31, 32
  3. tra) 33, 34 Bài 35: Ngân hà Tuần 33, 34 35 Ôn tập học kì I Tuần 35 (Chú ý: Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022) 3. Phân môn sinh học: Tuần thực Tên chương Tiết Tên bài học Ghi chú hiện Chương I: 1, 2, 3 Bài 1: Giới thiệu về KHTN Tuần 1, 2 4 Bài 3: Sử dụng kính lúp Tuần 2 Mở đầu về KHTN Bài 4: Sử dụng kính hiển vi 5 Tuần 3 quang học (5 tiết) Bài 18: Tế bào – đơn vị cơ bản 6, 7 Tuần 3, 4 của sự sống Chương V: Bài 19: Cấu tạo và chức năng 8, 9 Tuần 4, 5 các thành phần tế bào Tế bào Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản 10, 11 Tuần 5, 6 (8 tiết) của tế bào Bài 21: TH: Quan sát và phân 12, 13 Tuần 6, 7 biệt một số loại tế bào Chương VI: 14, 15 Bài 22: Cơ thể sinh vật Tuần 7, 8 Từ tế bào đến 16 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Tuần 8 cơ thể 17 Kiểm tra giữa kì I Tuần 9 18, 19, 20 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào Tuần 9, 10 (9 tiết) Bài 24: TH Quan sát và mô tả 21, 22, 23 Tuần 11, 12 cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào 24 Ôn tập chương VI Tuần 12 Chương VII: Đa dạng thế Bài 25: Hệ thống phân loại giới sống 25, 26 Tuần 13 sinh vật (40 tiết) 27, 28 Bài 26: Khóa lưỡng phân Tuần 14 29, 30 Bài 27: Vi khuẩn Tuần 15 Bài 28: TH Làm sữa chua và 31, 32 Tuần 16 quan sát vi khuẩn 33, 34 Bài 29: Virus Tuần 17 35 Ôn tập học kì I Tuần 18 36 Kiểm tra cuối kì I môn KHTN Tuần 18 37, 38 Bài 30: Nguyên sinh vật Tuần 19 Bắt đầu học kì II Bài 31: TH quan sát nguyên 39, 40 Tuần 20 sinh vật
  4. 41, 42 Bài 32: Nấm Tuần 21 Bài 33: TH quan sát các loại 43, 44 Tuần 22 nấm Tuần 23, 24, 45, 46, 47, 48, 49 Bài 34: Thực vật 25 50 Ôn tập giữa kì II Tuần 25 51 Kiểm tra giữa kì II Tuần 26 Bài 35: TH quan sát và phân 52, 53 Tuần 26, 27 biệt một số nhóm thực vật Tuần 27, 28, 54, 55, 56, 57, 58 Bài 36: Động vật 29 59, 60, 61 Bài 37: TH quan sát và nhận biết một số nhóm động vật Tuần 30, 31 ngoài thiên nhiên 62, 63, 64 Bài 38: Đa dạng sinh học Tuần 31, 32 Bài 39: Tìm hiểu sinh vật 65, 66, 67, 68 Tuần 33, 34 ngoài thiên nhiên 69 Ôn tập học kì II Tuần 35 70 Kiểm tra cuối kì II môn KHTN Tuần 35 Trên đây là Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022. Mẫu ppct gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách