Bài giảng Toán Lớp 3 - Giảm một số đi nhiều lần - Trường Tiểu học Minh Khai A

b. Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy thì hết bao nhiêu giờ?

Bài giải

Thời gian làm công việc đó bằng máy là

30 : 5 = 6 ( giờ)

                  Đáp số:   6 giờ
ppt 8 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Giảm một số đi nhiều lần - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_giam_mot_so_di_nhieu_lan_truong_tieu_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 3 - Giảm một số đi nhiều lần - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. Môn toán lớp 3 Giảm một số đi nhiều lần
  2. Ví dụ 1 Số con gà ở hàng trên gấp mấy lần số con gà ở hàng dới Hàng trên : 6 con gà Hàng dới : 6 : 33 = 2 ( con gà) Số con gà hàng trên giảm đi mấy lần thì đợc số con gà ở hàng dới ? Số con gà ở hàng trên giảm đi 3 lần thì đợc số con gà ở hàng dới
  3. Ví dụ 2 Muốn giảm 8 cm đi 4 lần ta làm nh thế nào? 8 cm A B Độ dài đoạn thẳng AB : 8 cm C D Độ dài đoạn thẳng CD : 8 8 : : 44 = 2 cm 2 cm Độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì đợc độ dài đoạn thẳng CD. Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm nh thế nào ? Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
  4. Bài 1: Viết theo mẫu Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 =3 48 : 4 =12 36 : 4 =9 24 : 4 =6 Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 =8 36 : 6 =6 24 : 6 =4
  5. 2 - Giải bài toán ( Theo bài giải mẫu ) Mẹ có 40 quả bởi, sau khi đem bán thì số b- ởi giảm đI 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bởi? Tóm tắt Bài giảI ( mẫu) 40 quả Số quả bởi còn lại là Có : Còn lại : 40 : 4 = 10 ( quả) ? Quả Đáp số: 10 quả bởi
  6. b. Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm đi 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy thì hết bao nhiêu giờ? Tóm tắt 30 giờ Làm bằng tay Làm bằng máy ? giờ Bài giải Thời gian làm công việc đó bằng máy là 30 : 5 = 6 ( giờ) Đáp số: 6 giờ
  7. Bài 3 đoạn thẳng AB dài 8cm a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảmgiảm điđi 44 lầnlần - Tính độ dài đoạn thẳng CD Muốn vẽ đợc đoạn Bài toánĐ yêuộ dài đoạn thẳng CD là thẳng CD ta phải cầu g ì 8? : 4 =2 ( cm) làm gì? - Thực hành vẽ:  A B
  8. CỦNG CỐ DẶN Dề Nhận xột tiết học Về nhà làm bài tập 2,3,4 Đ S