Bài giảng Chính tả Lớp 1 - Tiết 21: Chia quà

Chính tả:

CHIA QUÀ

Thấy mẹ về, chị em phương reo lên:

-A, mẹ về1 Chúng con chào mẹ ạ!

Mẹ tươi cười, Đưa cho phương hai quả na. Phương nói:

- Chúng con xin mẹ.

Phương chọn quả to hơn đưa cho em.

ppt 22 trang Hoàng Cúc 24/02/2023 11220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 1 - Tiết 21: Chia quà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_1_tiet_21_chia_qua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 1 - Tiết 21: Chia quà

  1. Chính tả: Thấy mẹ về, chị em phương reo lên: -A, mẹ về1 Chúng con chào mẹ ạ! Mẹ tươi cười, Đưa cho phương hai quả na. Phương nói: - Chúng con xin mẹ. Phương chọn quả to hơn đưa cho em.
  2. Chính tả: Thấy mẹ về, chị em Phương reo lên; -A, mẹ về! Chúng con chào mẹ ạ! Mẹ tươi cười, đưa cho Phương hai quả na. Phương nói: - Chúng con xin mẹ. Phương chọn quả to hơn đưa cho em.
  3. Chính tả: Thấy mẹ về, chị em Phương reo lên; -A, mẹ về! Chúng con chào mẹ ạ! Mẹ tươi cười, đưa cho Phương hai quả na. Phương nói: - Chúng con xin mẹ. Phương chọn quả to hơn đưa cho em.
  4. 2 a. Điền chữ : s hay x: S áo tập nói
  5. 2 Điền chữ : s hay x Bé xách túi
  6. 3 Điền chữ : v hay d Hoa cúc vàng
  7. 2 Điền chữ : v hay d. Bé dang tay.