Kế hoạch giáo dục môn Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Sách Cánh diều - Theo CV 2345)

Tuần Tiết PP CT Tên bài dạy

Thời lượng thực

dạy

Yêu cầu cần đạt

Dự kiến hình thức tổ chức dạy học cơ

bản

Nội dung tích hợp Ghi chú
1   Bài 1: Gia đình em  

- Giới thiệu được bản thân và các thành víêh trong gia đình.

- Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi

cùng nhau.

- Kể được công víệc nhà của các thành viên trong gia đình.

- Tham gỉa víệc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Dạy trên lớp    
1

Tiết 1: Từ Mở đầu đến

Hoạt động 2.

1    
2

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến

Hoạt động 4.

1    
2 3 Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài. 1    
doc 7 trang Hoàng Cúc 24/02/2023 5580
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Sách Cánh diều - Theo CV 2345)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_sach_canh_die.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục môn Tự nhiên và xã hội Lớp 1 (Sách Cánh diều - Theo CV 2345)

  1. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC: 20 - 20 MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI (Thời lượng 2 tiết / tuần) Dự kiến Thời hình Tiết lượng thức tổ Nội dung Tuần PP Tên bài dạy thực Yêu cầu cần đạt chức dạy Ghi chú tích hợp CT học cơ dạy bản Bài 1: Gia - Giới thiệu được đình em bản thân và các Tiết 1: Từ Mở thành víêh trong đầu đến gia đình. 1 1 1 Hoạt động 2. - Nêu được ví dụ Tiết 2: Từ về các thành viên Hoạt động 3 trong gia đình 2 đến 1 dành thời gian nghỉ ngơi và vui Hoạt động 4. chơi cùng nhau. - Kể được công Tiết 3: Từ víệc nhà của các 3 Hoạt động 5 1 thành viên trong gia đình. Dạy trên đến hết bài. lớp 2 - Tham gỉa víệc nhà phù hợp với lứa tuổi. Bài 2: Ngôi - Nói được địa nhà của em chỉ nhà ở của Tiết 1: Từ Mở mình. Nêu được đầu đến một số đặc điểm 4 1 về nhà ở và Hoạt động 2. quang cảnh Tiết 2: Từ Hoạt động 3 xung quanh nhà 5 đến 1 ở . \Biết cách 3 quan sát , trình Hoạt động 5. bày ý kiến của mình về nhà ở và 6 Tiết 3: Từ 1 đồ dùng trong gia Giáo dục
  2. Hoạt động 6 đình . ANQP: đến hết bài. Học - Làm được một số việc phù hợp tập chú bộ để giữ nhà ở gọn đội gàng , ngăn nắp . sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng. Bài 3: An toàn - Xác định được một khi ở nhà số nguyên nhân có Tiết 1: Từ Mở đầu thể dẫn đến bị thương đến khi ở nhà . - Chỉ ra 7 1 được tên đồ dùng Hoạt động 2. trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận , không đúng cách có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm . - Nêu được những 4 lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong Tiết 2: Từ Hoạt nhà để đảm bảo an 8 động 3 đến hết 1 toàn . bài. - Lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận . Ôn tập và đánh - Hệ thống được nội giá chủ đề Gia dung đã học về chủ đình đề gia đình : các Tiết 1: Từ Hoạt thành viên trong gia 5 động 1 đến đình và công việc 9 1 nhà; nhà ở và an toàn Hoạt động 2. khi ở nhà . 10 Tiết 2: Từ Hoạt 1 - Thể hiện được sự
  3. động 3 đến hết quan tâm, bài. chia sẻ công việc nhà giữa các thành viên trong gia đình. Bài 4: Lớp học - Nói được tên lớp của em học và một số đồ Tiết 1: Từ Mở đầu dùng có trong lớp đến học. Xác định được 11 1 các thành viên trong Hoạt động 2. lớp học và nhiệm vụ của họ . - Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học ; nêu 6 được cảm nhận của bản thân khi tham Dạy trải nghiệm Tiết 2: Từ Hoạt gia các hoạt động 12 động 3 đến Hoạt 1 đó . động 4. - Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp và sử dụng cẩn thận , đúng cách đồ dùng học tập trong lớp . Bài 5: Trường - Nói được tên , địa học của em chỉ của trường mình. Xác định được vị trí các khu vực , các phòng của trường học và kể được 7 Dạy trải Tiết 1: Từ Mở đầu 13 1 đến Hoạt động 2. tên một số đồ dùng có ở trường học. nghiệm - Nêu được các thành viên trong nhà trường và
  4. nhiệm vụ của họ. Kể được tên các Tiết 2: Từ Hoạt hoạt động chính ở động 3 đến trường học : nêu 14 1 được cảm nhận của Hoạt động 4. bản thân khi tham gia các hoạt động đó . Giáo dục - Nói được về hoạt ANQP: Đồ động vui chơi trong Tiết 3: Từ Hoạt giờ nghỉ . chơi trò 15 động 5 đến hết 1 chơi không bài. - Thực hiện được an toàn, bạo 8 việc giữ gìn và sử lực học dụng cẩn thận các đường. đồ dùng của trường học . Ôn tập và đánh - Hệ thống được nội giá chủ đề dung đã học về chủ Trường học đề Trường học lớp Tiết 1: Hoạt động học và hoạt động 16 1 1. diễn ra trong lớp học, trường học và Dạy trên hoạt động diễn ra lớp trong trường học. Tiết 2: Hoạt động 17 1 2. - Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường 9 học. Bài 6: Nơi em - Giới thiệu được sống một cách đơn giản Tiết 1: Từ Mở về quang cảnh làng đầu đến xóm, đường phố và 18 1 hoạt động của Hoạt động 2. người dân nơi HS Tiết 2: Từ Hoạt đang sống. của động 3 đến công việc đó cho xã 19 1 hội. Nêu được một Hoạt động 4. số công việc của 10 người dân trong Tiết 3: Từ Hoạt cộng đồng và đóng 20 động 5 đến hết 1 góp bài. - Biết cách quan sát
  5. và cách đặt câu hỏi khi quan sát các hình trong bài học để phát hiện ra cảnh quan tự nhiên, vị trí của một số nơi quan trọng ở cộng đồng . - Nêu và thực hiện được một số việc HS có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương. Bài 7: Thực - Nhận ra được hành: Quan những địa sát cuộc sống điểm quen thuộc và xung quanh các loại toà nhà, trường đường phố , Tiết 1 và 2: Từ xung quanh trường 11 Mở đầu đến học. 21 1 Hoạt động 2. - Giới thiệu được Tiết 1 và 2: Từ về hoạt động sinh Mở đầu đến sống và đi lại của 22 1 người dân ở quanh Dạy trải Hoạt động 2. trường bằng những nghiệm hình thức khác nhau. Nêu được những chuẩn bị cần thiết khi đi quan sát . Tiết 3: Từ Hoạt 23 1 động 3 đến hết. - Định vị được 12 mình đang đứng ở chỗ nào hoặc đang đi đến đâu ở cộng đồng xung quanh trường học . Bài 8: Tết Nguyên đán - Giới thiệu được Dạy trên tên, thời gian diễn lớp 24 Tiết 1: Từ Mở 1
  6. đầu đến ra tết Nguyên đán . Hoạt động 2. - Kể được một số công việc của các thành viên trong gia Giáo dục đình và người dân ANQP: Lễ Tiết 2: Từ Hoạt trong dịp tết hội. Giáo 13 25 1 động 3 đến hết. Nguyên đán . dục ĐP: Một số lễ - Thể hiện được hội tình cảm của em với người thân và những người và các hoạt xung quanh qua động ở địa việc nói về các hoạt phương. động trong dịp Tết . Bài 9: An toàn - Nhận biết được trên đường một số tình huống Tiết 1: Từ Mở đầu nguy hiểm, các rủi đến ro có thể xảy ra trên 26 1 đường . Hoạt động 2. - Nêu được cách ATGT cho phòng tránh nguy nụ cười trẻ hiểm trong một số thơ: Ngồi Tiết 2: Từ Hoạt tình huống để đảm trên phương 27 động 3 đến Hoạt 1 bảo an toàn trên tiện an động 4. đường, nói được tên và ý nghĩa của một toàn và biển số biển báo và tín báo đường hiệu đèn hiệu giao bộ thông. 14 - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của Giáo dục mình về nguyên ANQP: Lễ nhân, cách phòng hội và việc Tiết 3: Từ Hoạt 28 1 tránh nguy hiểm bảo đảm an động 5 đến hết bài trong một số tình toàn huống giao thông , về biển báo và trên đường. đèn tín hiệu giao thông Ôn tập và đánh Hệ thống được 15 giá chủ đề Cộng những kiến thức đã
  7. đồng địa phương học về chủ đề Cộng Tiết 1: Từ Hoạt đồng địa động 1 đến phương .Thể hiện 29 1 Hoạt động 3. được việc em có thể làm để đóng góp cho cộng đồng . Tiết 2: Từ Hoạt 30 động 4 đến hết 1 - Các hình ở Bài Ôn bài. tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng