Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 63: em, êm - Nguyễn Thị Thúy Hòa

chó đốm

chôm chôm

mùi thơm
Vàng mơ như trái chín
Nhành giẻ treo nơi nào
Gió đưa hương thơm lạ
Đường tới trường xôn xao.

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
ppt 19 trang Hoàng Cúc 24/02/2023 10520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 63: em, êm - Nguyễn Thị Thúy Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_63_em_em_nguyen_thi_thuy_hoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 63: em, êm - Nguyễn Thị Thúy Hòa

 1. Học vần: Bài 63 : em - êm Thiết kế bài dạy: Nguyễn Thị Thuý Hoà
 2. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Kiểm tra bài cũ: Viết bảng con Tổ1 Tổ 2 Tổ 3 con tôm đống rơm mùi thơm
 3. Đọc: chó đốm chôm chôm mùi thơm Vàng mơ nh trái chín Nhành giẻ treo nơi nào Gió đa hơng thơm lạ Đờng tới trờng xôn xao.
 4. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm emem êmêm tem đêm con tem sao đêm
 5. So sánh 2 vần: em - êm e m ê
 6. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm em êm tem đêm con tem sao đêm
 7. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm em êm tem đêm con tem sao đêm trẻ em ghế đệm que kem mềm mại
 8. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm em êm tem đêm con tem sao đêm trẻ em ghế đệmêm que kemem mềmêm mại
 9. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm em êm tem đêm con tem sao đêm trẻ em ghế đệm que kem mềm mại
 10. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm Tập viết bảng con: em - con tem; êm - sao đêm
 11. Tiết 2
 12. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm em êm tem đêm con tem sao đêm trẻ em ghế đệm que kem mềm mại
 13. Con cò mà đi ăn đêmêm Đậu phải cành mềmêm lộn cổ xuống ao.
 14. Anh chị em trong nhà
 15. Luyện đọc sách giáo khoa
 16. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 63: em - êm Luyện viết vào vở: em - êm ; con tem - sao đêm
 17. Tìm những tiếng cú vần: em - êm hôm têm đem êm mâm em thềm nem gam sắm nơm khem mềm nam