Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 46: ôn, ơn (Tiết 2) - Trường Tiểu học Minh Khai A

Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015

Học vần

Bài 46: ôn - ơn ( tiết 2)

con chồn

sơn ca

ôn

ôn bài

cơn mưa

khôn lớn

mơn mởn

ppt 6 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 46: ôn, ơn (Tiết 2) - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_46_on_on_tiet_2_truong_tieu_hoc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 46: ôn, ơn (Tiết 2) - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015 Học vần Bài 46: ôn - ơn ( tiết 2)
  2. ôn ơn chồn sơn con chồn sơn ca ôn bài cơnơn mưa khônôn lớnơn mơnơn mởnơn
  3. Sau c¬n ma, c¶ nhµ c¸ b¬i ®i b¬i l¹i bËn rén.
  4. gi¶ i l a o g i ÷ a g i ê
  5. Bài 46 Ū Ū. Ū. Ū. Ū. Ū. Ω Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. cΪ chŬ c. Ϊ chŬ c. Ϊ chŬ sΩ ca .sΩ ca .sΩ ca
  6. Mai sau kh«n lín