Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: ich, êch - Trường Tiểu học Minh Khai A

ach

viên gạch

kênh rạch

sạch sẽ

cây bạch đàn

Mẹ, mẹ ơi cô  dạy

Phải giữ sạch đôi tay

Bàn tay mà dây bẩn

Sách, áo cũng bẩn ngay.

ppt 11 trang Thu Yến 16/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: ich, êch - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_ich_ech_truong_tieu_hoc_minh_kha.ppt

Nội dung text: Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài: ich, êch - Trường Tiểu học Minh Khai A

 1. ach viên gạch kênh rạch sạch sẽ cây bạch đàn Mẹ, mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo cũng bẩn ngay.
 2. ich êch  l.ich êch tờ lịch con ếch
 3. ichch êchch
 4. vở kịchich
 5. vui thíchich
 6. mũi hếchêch
 7. chênh chếchêch
 8. vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch
 9. ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch
 10. T«i lµ chim chÝch Nhµ ë cµnh chanh T×m s©u t«i b¾t Cho chanh qu¶ nhiÒu Ri rÝch, ri rÝch Cã Ých, cã Ých.
 11. Chóng em ®i du lÞch