Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 2: Tạo bảng trong văn bản - Nguyễn Trọng Tiến

1. Tạo bảng

2. Chỉnh sửa bảng

a. Thay đổi độ rộng của cột.

Các bước thực hiện.

1.Đưa con trỏ đến cạnh bên phải

của cột cho đến khi con trỏ có dạng

2. Kéo thả chuột sang trái hay phải để

được độ rộng cột cần thiết.

ppt 24 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 2: Tạo bảng trong văn bản - Nguyễn Trọng Tiến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_5_bai_2_tao_bang_trong_van_ban_nguyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 2: Tạo bảng trong văn bản - Nguyễn Trọng Tiến

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên: Nguyễn Trọng Tiến
 2. ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ Căn thẳng lề trái Căn thẳng cả hai lề 1 2 3 4 Căn giữa Căn thẳng lề phải
 3. ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 2. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để chọn phông chữ? 1 2 3
 4. Cách 1 Thứ 2: Toán, Toán, Nhạc, Vẽ Thứ 3: Tập đọc, Đạo đức, Lịch sử, Chính tả Thứ 4: Thể dục, Thể dục, Toán, Tập đọc Thứ 5: Sử, Địa, Chính tả, Toán. Thứ 6: LTVC, LTVC, Đạo đức, Tập đọc. Cách 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Toán Tập đọc Thể dục Sử LTVC Toán Đạo đức Thể dục Địa LTVC Nhạc Lịch sử Toán Chính tả Đạo đức Vẽ Chính tả Tập đọc Toán Tập đọc
 5. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng 2.Kéo thả chuột chọn số hàng và số cột cần thiết 1.Nháy chuột vào nút lệnh Insert Em có thể gõTable nội dung vào từng ô
 6. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng Các bước thực hiện 1.Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) 2.Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết, rồi thả chuột.
 7. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng
 8. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng Hộp thoại Insert table xuất hiện Nhập số cột Nhập số hàng
 9. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng 2. Chỉnh sửa bảng a. Thay đổi độ rộng của cột. Các bước thực hiện. 1. Đưa con trỏ đến cạnh bên phải của cột cho đến khi con trỏ có dạng 2. Kéo thả chuột sang trái hay phải để được độ rộng cột cần thiết.
 10. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng 2. Chỉnh sửa bảng a. Thay đổi độ rộng của cột. b. Thêm hàng hoặc xoá hàng.
 11. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN TH
 12. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng 2. Chỉnh sửa bảng a. Thay đổi độ rộng của cột. b. Thêm hàng hoặc xoá hàng. + Thêm hàng •Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng. •Chọn Table→Insert → Rows Above (Chèn phía trên) (Chọn Table→Insert→Rows Below (Chèn phía dưới)
 13. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN b. Thêm hàng hoặc xoá hàng. + Xoá hàng.
 14. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN b. Thêm hàng hoặc xoá hàng. + Xoá hàng. Các bước thực hiện: 1.Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng. 2.Chọn Table→Delete→Rows TH
 15. BÀI 2: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN 1. Tạo bảng 2. Chỉnh sửa bảng 3. Căn lề văn bản trong ô của bảng. Các bước thực hiện 1. Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô của bảng. 2.Nháy một trong các nút lệnh để căn lề theo yêu cầu.
 16. TT Tên An Bình Cường Dũng Huy An: Toán 9; Tiếng Việt 9; Tin học 10 1Bình:Toán Toán 9; Tiếng9 Việt 9; Tin9 học 10 9 10 10 2Cường:ToánTiếng Việt 9; Tiếng9 Việt 9; Tin9 học 9 9 10 9 Dũng: Toán 10; Tiếng Việt 10; Tin học 9 3 Tin học 10 10 9 9 10 Huy: Toán 10; Tiếng Việt 9; Tin học 10 Tên Toán Tiếng Việt Tin học An 9 9 10 TT Tên Toán Tiếng Việt Tin học Bình 9 9 10 1 An 9 9 10 Cường 9 9 9 2 Bình 9 9 10 Dũng3 Cường 10 9 10 9 99 Huy4 Dũng 10 10 9 10 109 5 Huy 10 9 10
 17. Bảng điểmThời kiểm khoá tra biểu định kì lần 2
 18. TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNG 1 2 3 4 5 6
 19. 1. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để tạo bảng? Hết10328641957 giờ
 20. 2. Hãy chọn các phát biểu đúng? A. Chỉ có thể tạo bảng gồm các cột có độ rộng bằng nhau. B. Có thể căn lề văn bản trong một ô của bảng giống như trên trang văn bản. Hết10987264351 giờ
 21. 4. Hãy chọn phát biểu đúng? A. Chỉ có thể chèn thêm hàng vào bảng ở phía trên hàng có con trỏ soạn thảo. B. Có thể trình bày văn bản trong các ô với chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân Hết10987264351 giờ
 22. 3. Chọn phát biểu đúng Trước khi tạo bảng em cần chú ý: A. Đặt con trỏ soạn thảo nơi định chèn thêm bảng. B. Con trỏ soạn thảo ở đâu cũng được. Hết10672835419
 23. 5. Chọn phát biểu đúng Khi nháy nút lệnh để tạo bảng em chỉ thấy có 4 hàng và 5 cột như hình bên. Như vậy: A. Em chỉ có thể tạo bảng gồm 4 hàng và 5 cột? B. Em có thể kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết. Hết10672835419
 24. 6. Chọn từ còn thiếu điền vào chổ chấm sau: Muốn xóa bớt hàng em thực hiện: + Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa + Chọn Table →Delete→ A. Columns B. Rows Hết10672835419