Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Thực hành tổng hợp - Trường Tiểu học Minh Khai A

Con Rồng Cháu Tiên

Họ Hồng Bàng thuở các Vua Hùng, được khởi đầu từ vua Kinh Dương Vương trong buổi đầu sơ khai dựng nước Việt Nam.

Lạc Long Quân, con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ (con gaía của Long Vương), là người có sức mạnh phi thường, được vua cha cho cai quản vùng Lĩnh Nam, có công trừ diệt quỹ dữ và dạy dân biết trồng lúa, giã gạo, nấu cơm, biết dùng gỗ làm nhà ...

ppt 6 trang Thu Yến 16/12/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Thực hành tổng hợp - Trường Tiểu học Minh Khai A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_5_bai_4_thuc_hanh_tong_hop_truong_tieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Thực hành tổng hợp - Trường Tiểu học Minh Khai A

  1. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy nêu cách tạo bảng trong văn bản? Các bước thực hiện: -Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) trên thanh công cụ. - Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.
  2. KiÓm tra bµi cò 1. Em hãy nêu cách tạo bảng trong văn bản? 2. Em hãy nêu cách căn lề văn bản trong ô của bảng?
  3. KiÓm tra bµi cò 1. Em hãy nêu cách tạo bảng trong văn bản? Các bước thực hiện: -Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) trên thanh công cụ. - Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng. 2. Em hãy nêu cách căn lề văn bản trong ô của bảng? Các bước thực hiện: -Đặt con trỏ soạn thảo vào nội dung trong một ô của bàng. -Nháy một trong các nút lệnh hoặc để căn chỉnh nội dung của ô theo yêu cầu.
  4. Bµi 4: Thùc hµnh tæng hîp
  5. BÀI 4: THỰC HÀNH TỔNG HỢP - Các nút lệnh dùng để trình bày chữ: Cách thay đổi độ rộng của cột: -Đưa con trỏ chuột đến cạnh bên phải của cột cho đến khi con trỏ chuột có dạng - Các nút lệnh dùng để căn lề: - Kéo thả chuột về bên trái hay bên phải để thay đổi độ rộng của cột đó. Cách thêm hàng của bảng - Các nút lệnh dùng để sao chép văn bản: - Đặt con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng - Chọn Table / Insert / Rows Above ( Chèn phía trên) Cách xóa hàng / cột của bảng: - Nút lệnh dùng để chọn phông chữ và cỡ chữ: - Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa. - Chọn Table / Delete / Rows (hàng) hoặc Columns (Cột). Cách căn lề văn bản trong ô của bảng: - Nút lệnh dùng để chọn màu chữ: -Đặt con trỏ soạn thảo vào nội dung trong một ô của bàng. -Nháy một trong các nút lệnh hoặc để căn chỉnh nội dung của ô theo yêu cầu. - Nút lệnh dùng để tạo bảng trong văn bản: Cách chèn tệp hình vẽ vào văn bản từ thư viện ảnh: - Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn hình ảnh - Cách tạo bảng trong văn bản: - Chọn nút công cụ Insert Clip Art trên thanh công cụ. -Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) trên -Xuất hiện hộp thoại, chọn Go. thanh công cụ. - Nháy chọn tranh cần chèn vào văn bản. Cách xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản: - Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết -Nháy chuột trên hình ảnh để chọn cho bảng. - Nhấn phím Delete.
  6. BÀI 4: THỰC HÀNH TỔNG HỢP 2. THỰC HÀNH - Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word. - Áp dụng các nút lệnh đã học soạn thảo văn bản theo mẫu sau: T.1 Soạn thảo và trình bày một đoạn Tạo bảng và chèn hình ảnh vào T.2 văn bản sau: bảng như mẫu sau: Con Rồng Cháu Tiên Họ Hồng Bàng thuở các Vua Hùng, được khởi đầu từ vua Kinh Dương Vương trong Ô tô buổi đầu sơ khai dựng nước Việt Nam. Lạc Long Quân, con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ (con gaía của Long Máy bay Vương), là người có sức mạnh phi thường, được vua cha cho cai quản vùng Lĩnh Nam, có công trừ diệt quỹ dữ và dạy dân biết trồng lúa, giã gạo, nấu cơm, biết dùng gỗ làm nhà Đồng hồ Yêu cầu: - Gõ đúng nội dung văn bản. - Trình bày phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, Máy tính căn lề văn bản cho phù hợp, đẹp mắt.