Bài giảng Tin học Lớp 5 - Chương 2: Em tập vẽ - Bài 1: Những gì em đã biết (Tiết 2) - Lê Thị Thanh Thủy

B8. Công cụ nào trong hình 15 dưới đây dùng để vẽ đường cong? Hãy nêu các bước thực hiện khi vẽ đường cong.

T3: Mở tệp Ontap3.bmp để có hình vẽ bông hoa. Em hãy dùng công cụ      để vẽ lọ hoa bên cạnh bông hoa như hình 16a. Sau đó “cắm” bông hoa vào lọ hoa như hình 16b. Mở tệp Ontap3a.bmp để so sánh với kết quả của em.

ppt 11 trang Thu Yến 15/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 5 - Chương 2: Em tập vẽ - Bài 1: Những gì em đã biết (Tiết 2) - Lê Thị Thanh Thủy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_5_chuong_2_em_tap_ve_bai_1_nhung_gi_em.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 5 - Chương 2: Em tập vẽ - Bài 1: Những gì em đã biết (Tiết 2) - Lê Thị Thanh Thủy

 1. NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi thi gi¸o viªn giái cÊp trêng n¨m häc 2015-2016 gi¸o viªn: lª thÞ thanh thñy m«n: tin häc
 2. Ôn lại bài cũ: Câu 1: Nêu cách chọn màu vẽ, màu nền? - Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột trái vào các ô màu. -Để chọn màu nền em nháy nút chuột phải vào các ô màu
 3. Câu 2: Các bước để vẽ một đường thẳng? • Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng. • Bước 2: Chọn màu vẽ. • Bước 3: Chọn nét vẽ. • Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối.
 4. Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2015 Chương 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2)
 5. B8. Công cụ nào trong hình 15 dưới đây dùng để vẽ đường cong? Hãy nêu các bước thực hiện khi vẽ đường cong. Hình 15
 6. T3: Mở tệp Ontap3.bmp để có hình vẽ bông hoa. Em hãy dùng công cụ để vẽ lọ hoa bên cạnh bông hoa như hình 16a. Sau đó “cắm” bông hoa vào lọ hoa như hình 16b. Mở tệp Ontap3a.bmp để so sánh với kết quả của em. a) b) Hình 16
 7. T4. Vẽ và tô màu chiếc quạt theo mẫu như hình 17 Hình 17
 8. T5. Vẽ và tô màu con nhím theo mẫu như hình 18 Hình 18
 9. 1. Vẽ đoạn thẳng 2. Uốn cong lần 1 3. Uốn cong lần 2 Vị trí đặt và nháy chuột
 10. T6. Quan sát và vẽ ngôi nhà bên đường Hình 19
 11. tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh kháe Chúc các em học giỏi chăm ngoan