Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Trau chuốt hình vẽ - Nguyễn Trọng Tiến

* Củng cố:

Các bước phóng to:

- Chọn công cụ          trong hộp công cụ, con trỏ chuột trở thành hình chiếc kính lúp

- Chọn công cụ phóng to 2x, 6x hoặc 8x ở phía dưới hộp công cụ và nháy chuột vào hình vẽ.

* Hiển thị bức tranh trên nền lưới:

- Phóng to hình vẽ lên ít nhất là bốn lần, rồi nháy chuột vào mục ViewàZoom àShow Grid.

ppt 12 trang Thu Yến 16/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Trau chuốt hình vẽ - Nguyễn Trọng Tiến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_5_bai_4_trau_chuot_hinh_ve_nguyen_tron.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 5 - Bài 4: Trau chuốt hình vẽ - Nguyễn Trọng Tiến

 1. Chào mừng quý thầy cô Giáo viên: Nguyễn Trọng Tiến
 2. Kiểm tra bài cũ: ?Em hãy nêu các bước thực hiện để viết chữ lên hình vẽ? * Các bước thực hiện để viết chữ lên hình vẽ: -Chọn công cụ A trong hộp công cụ. -Nháy chuột vào vị trí muốn viết. -Gõ chữ vào khung chữ - Nháy chuột bên ngoài để kết thúc. 2
 3. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ 1.Công cụ phóng to hình vẽ: Sau khi phóng to Hình ban đầu Các bước phóng to: - Chọn công cụ trong hộp công cụ, con trỏ chuột trở thành hình chiếc kính lúp - Chọn công cụ phóng to 2x, 6x hoặc 8x ở phía dưới hộp công cụ. 3
 4. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ - Các bước thu hình vẽ về kích cỡ thực - Chọn công cụ trong hộp công cụ. - Chọn 1x ở phía dưới hộp công cụ hoặc nháy chuột vào phần hình vẽ 4
 5. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ 2. Hiển thị bức tranh trên nền lưới: Để hiển thị lưới ô vuông, em cần phóng to hình vẽ lên ít nhất bốn lần, rồi chọn View→Zoom →Show Grid. Sau khi phóng to và hiển thị lưới Hình ban đầu 5
 6. * Củng cố: * Các bước phóng to: - Chọn công cụ trong hộp công cụ, con trỏ chuột trở thành hình chiếc kính lúp - Chọn công cụ phóng to 2x, 6x hoặc 8x ở phía dưới hộp công cụ và nháy chuột vào hình vẽ. * Hiển thị bức tranh trên nền lưới: - Phóng to hình vẽ lên ít nhất là bốn lần, rồi nháy chuột vào mục View→Zoom →Show Grid. 6
 7. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ * Thực hành Dùng công cụ phóng to hoặc hiển thị trên nền lưới để phát hiện những chỗ chưa hoàn chỉnh của các mẫu trang trí (Hình a, b) và sửa lại cho thích hợp. Hình a) Hình b) 7
 8. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ 3. Lật và quay hình vẽ: Lật theo chiều nằm ngang Lật theo chiều thẳng đứng 0 0 0 Quay góc 90 hoặc 180 hoặc 270 8
 9. BÀI 4: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ 3. Lật và quay hình vẽ: Các bước thực hiện: 1.Dùng công cụ chọn để chọn hình 2. Chọn Image→FlipRotate 3. Chọn kiểu lật hoặc quay mà em muốn thực hiện. 9
 10. Thực hành Dùng phương pháp lật và quay để tạo hình 42b từ hình 42a 10
 11. * Củng cố: * Các bước phóng to: - Chọn công cụ trong hộp công cụ, con trỏ chuột trở thành hình chiếc kính lúp - Chọn công cụ phóng to 2x, 6x hoặc 8x ở phía dưới hộp công cụ và nháy chuột vào hình vẽ. * Hiển thị bức tranh trên nền lưới: - Phóng to hình vẽ lên ít nhất là bốn lần, rồi nháy chuột vào mục View→Zoom →Show Grid. 11
 12. Lật và quay hình vẽ Các bước thực hiện: 1.Dùng công cụ chọn để chọn hình 2. Chọn Image→FlipRotate 3. Chọn kiểu lật hoặc quay mà em muốn thực hiện. 12